SVENSKA LÖVTRÄDFÖRENINGEN

               Om odling av lövträd och andra mindre vanliga och särskilt värdefulla trädslag

Årsmötesprotokollet från 12 aug 2017

Här kan du läsa årsmötesprotokollet från Bispgården!


Bilder från Bispgården Jämtland 12-13 aug


 

Det svenska Lövträdsstipendiet 2017

Svenska Lövträdföreningens styrelse har beslutat att tilldela Annette Eilert, student på Skogs- och träprogrammet, Linnéuniversitetet  och hennes studie "Alternativa metoder till hägn för att minimera betsskador på hybridaspföryngring" 2017 års stipendium på 10 000 kronor. 

Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

2017

Sverigeresan fortsatte till Omberg, Östergötland 17-18 juni. Svenska Lövträdföreningen arrangerade en exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittade på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland, Bispgården 12-13 augusti. Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hölls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte. 

2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada     

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa